Bà Thục gởi thư

Ngày 24-2 âm lịch (1986)

Bà Thục – chùa Pháp Vân kính gởi Sư cô VL cùng toàn BCS Viên Thông!

BÀ THỤC:

Tôi kính thưa quý Sư cô một chuyện: Hôm kia ngày 23-2 âm lịch, 4 giờ sáng tôi đang thắp hương, thấy cô CT thò đầu vào tôi giật mình: “Giờ này khuya mà cô đi đâu?” CT đáp: “Con đã ngủ ngoài Quán Âm hai đêm rồi. Thầy bảo con về Sài Gòn mà con trốn, con không về”. Tôi bảo: “Thôi chết rồi, cô không nghe lời Thầy, cô phản Thầy như thế, Thầy bảo cô về mà không về. Thôi tôi không mời cô ở đây nữa, thôi cô đi đi, đi đi! Đừng nói gì nữa. Thầy có bảo cô chết cô cũng phải chết, nay cô không nghe lời Thầy thì thôi chẳng còn tình nghĩa gì nữa”.

Tôi kính lời thăm sức khỏe Sư cô VL cùng toàn thể đại chúng, thương nhất là cô đầu bẹp.

THẦY:

Chính nhờ những lời kịch liệt này mà CT đã chuyển tà quy chánh nhưng vẫn là trạng nói dối.
Quá khứ tâm bất khả đắc.
Hiện tại tâm bất khả đắc.
Vị lai tâm bất khả đắc.

Tâm đã chẳng thật thì việc làm cũng không thật, mà con người hôm qua, hôm nay và ngày mai đều không thật. Vậy chúng ta hãy xóa sạch những gì đã qua, nâng giấc cho CT tiến lên Thánh vị, để trở về Phật tánh là con người thật. Chúc các con thành công.

Tỳ-kheo-ni Hải Triều Âm

* Không ai là người đem sự khổ đau đến cho ta.
Chính ba độc tham sân si của ta, nó đã làm ta đau đớn.

* Tỳ-kheo sống không quan tâm đến cảnh ngoài, cốt yếu chú trọng về nội tâm.
Gặp cảnh nghịch chớ vội trách người.
Duyên thuận đến chớ tham ái luyến đắm.
Việc đầu tiên của người tu hành là xoay lại nhìn xem phản ứng của tâm mình thế nào.

* Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm chế ngự tham ưu.

* Chúng ta đã đắp pháp y nên sống khác người thế tục.
Y của chúng ta có nhiều tên:
– Y nhẫn nhục, y hoa sen, y phước điền, y giải thoát, y vô thượng.

Các giới sư trao tấm y quý giá này cho chúng ta để làm gì?

* Tinh cần tỉnh giác là giới.
Không bị năm ấm lôi cuốn là định.
Biết năm ấm hư vọng là tuệ.
Năm ấm tiêu dần là giải thoát.
Quy về Như Lai Tạng là giải thoát tri kiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *