Bài 17: Cửu khiếu

Thân chúng ta nếu là trầm hương thì sao 9 khiếu ngày nào cũng chảy ra những thứ không sạch: 2 mắt ra ghèn, 2 tai ra ráy, 2 lỗ mũi lòng thòng chất xanh, miệng khạc đờm trắng. Nào phân nào tiểu. Cả lỗ chân lông hơi ra cũng hôi, nước ra cũng hôi, cáu ghét ra cũng hôi. Cả biển nước rửa cũng không sạch. Bởi vì thân ta là cái máy chuyên sản xuất những vật nhơ. Sơn hào hải vị, chọn những thứ sang quý, trái cây thật thơm, cho vào miệng, cách một đêm, biến thành những thứ nhơ bẩn ai cũng ghét. Cứ như thế trọn đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *