Bài 27: Việc thực hành

Việc thực hành quan trọng, hãy bắt tay vào. Đừng chần chừ do dự nữa, mau lên đường. Không bao giờ bạn ân hận đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *