Bút tích – Nếm trái quýt

Nem trai quyt_resize

Hãy nếm trái quýt của anh
Hợp nhất với trái quýt của anh
Vì ngày mai trái quýt ấy không còn nữa.

Ba năm sau, hồi tưởng lại câu chuyện này, Jim viết: Câu nói này đã giúp tôi an vui trong lao tù , sống trong lao tù những ngày lợi ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *