Cáo lỗi

Nam mô A Di Đà Phật.

Xin cáo lỗi cùng quý vị độc giả, thời gian qua vì trang chùa cần chỉnh sửa lại nên tạm gián đoạn. Nay đã được phục hồi, mong quý vị hoan hỷ. Kính mời quý vị ủng hộ tiếp tục.

Nam mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *