Category Khóa học

Phát thưởng

Mùng 9 tháng chạp năm Mậu Tuất (14-1-2019) Lớp Luật Học Cương Yếu tuyên bố Kết quả điểm thi & Phát thưởng Tuyên bố điểm thi và điểm Tổng kết  cuối năm. Phát thưởng. * Điểm thi: Hạng nhất: SC…

Tổng kết Khóa Học cuối năm

TỔNG KẾT KHÓA HỌC CUỐI NĂM Ngày 03-02-2018 Sau những ngày thi căng thẳng, Ni sinh cả 2 chùa Dược Sư & Bát Nhã đã tập họp để nghe tuyên bố điểm thi và phát thưởng. Trong tinh thần hòa…