Category Những lá thư Thầy

Bác thợ nề

Bác thợ nề đến tuổi về hưu, tới chủ thầu xin nghỉ để vui hưởng tuổi già với con cháu. Ông chủ thầu tỏ vẻ luyến tiếc một người thợ lành nghề đã quá quen việc. Ông đề nghị: Bác…

Ngày 01-08-2000

Ngày 1-08-2000 Thân gởi ĐT! Được sao quý vậy, chẳng nên đòi nhiều. Đại gia đình sum họp, tiểu gia đình bình an. Như vậy là phước đức lắm rồi. Nay con tuổi cũng đã lớn. Ngoái tưởng lại hồi…

Bài khai thị Tuệ Chiếu

Bài Khai Thị TUỆ CHIẾU (mất ngày 09-04 âl 1995) Kính thưa ông thôn trưởng, Kính thưa ông phó thôn trưởng, Cùng liệt vị Phật tử trong thôn Phú An. Toàn thể Ni chúng các chùa Linh Quang, Hương Sen, Dược…