Category Những lá thư Thầy

Gởi lớp Lăng Nghiêm

Thầy gởi đến lớp Lăng Nghiêm tại gia niềm thương tưởng!      Một vòng núi xanh xanh, Một vòng suối hồng hồng. Núi xanh xanh thường trụ, Nước chảy đi xa mãi mãi, đem đất phù sa đi bồi…

Ngày 3-8 Đinh Mão (1987)

Ngày 3-8 Đinh Mão 1987  Thân gửi Viên Thông, Liên Hoa!   Sadini Nguyên Đang đã viên tịch 5 giờ chiều, ngày 1-8 Đinh Mão. Bà Xuân Thái cúng Thượng-tọa một cái hòm để dành ở Chánh Truyền Am gửi…