Category Pháp Thoại

Vía Phật Thành Đạo (2018)

Nhân ngày Kỷ niệm Phật Thích Ca Thành Đạo, mùng 8 tháng chạp năm Mậu Tuất (13-1-2019), chùa Dược Sư xin đăng mp4 TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 1: Lý Do Phải Tu Tịnh Độ của Sư Bà Hải…

Tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm

Tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm nên còn tham đắm thế sự, ít ai quay về niệm Phật. Tuổi già từng trải nên dễ mộ đạo, lo tu tỉnh. Niệm Phật là việc cần thiết như cứu lửa đang cháy…