Sư cụ Thích Tuệ Nhuận

Ngày 16-3 năm Đinh Dậu (12-04-2017) Chùa Dược Sư kỷ niệm ngày giỗ Sư  cụ Thích Tuệ Nhuận – Phó Pháp Tôn sư của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm ∞ TIỂU SỬ SƯ CỤ TUỆ NHUẬN   Sư cụ Tuệ Nhuận thế danh Văn Quang Thùy, sanh ngày 07-03-1887 tại…

Đọc tiếp