Category Uncategorized

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa Dược Sư tụng kinh Phổ Môn nhân ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi (21-07-2019). Một cô con gái đã đẹp lại đảm đang, không biết ở đâu, bỗng tới…

ƠN SƯ TRƯỞNG

ƠN SƯ TRƯỞNG Tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng. Công cha như núi nghĩa mẹ như nguồn, nhưng tình ái lại chính là gốc trầm luân lịch kiếp. Nếu không có Sư trưởng thì sao biết…