Category Uncategorized

Lễ Khai Đàn

NHÂN TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM – Lễ Khai Đàn Chuyên Niệm Phật  SƯ TRƯỞNG HUẤN TỪ Này các huynh đệ, Thầy rất vui mừng vì có thêm bao nhiêu rường cột vững chắc ghé vai…

Tam Bảo là nơi nương tựa

NHÂN TUẦN LỄ TƯỞNG NIỆM SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM – TAM BẢO LÀ NƠI NƯƠNG TỰA VĨNH VIỄN   Thầy nhờ chép cuốn Lăng Nghiêm mới nhận ra con đường Bồ-đề tròn 60 ngôi vị, mà Thầy trò chúng…

Sư trưởng giáo huấn

              Ngày 28-02 Bính Dần (1986)   Thầy gởi đại chúng!          Thầy nằm mộng thấy đứng bên bờ nước, bốn bề màu gris xám dày, không thấy rõ là sông hay ao,…