Category Uncategorized

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 2023

NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM QUÝ MÃO (12/11/2023) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC CHUYÊN TU Sáng chiều: Lễ Sám Pháp Dược Sư. Tối: Niệm danh hiệu Dược Sư. Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh gồm có bảy bộ. Ngài…

Những Vết Đinh

Một cậu bé hay nóng tính. Cha cậu đưa cho cậu 1 túi đinh, dặn: “Mỗi khi con nổi nóng hãy chạy ra sau nhà đóng 1 chiếc đinh vào hang rào gỗ.” Mấy ngày đầu tiên cậu bé đã…

Huấn Luyện Tâm Đúng Cách

Tâm di động thì tư tưởng hình thành tham ái hay bực bội. Vì không hiểu rõ sự chuyển động này, cứ theo thói quen, hình thành mãi tư tưởng, trở nên nạn nhân của nó. Theo dõi sự di…

Trăng Lăng Nghiêm

Mặt trăng thật năm nay chiếu, năm ngoái chiếu, sang năm chiếu. Từ hồi có trái đất, đến khi trái đất tan rã, mặt trăng vẫn luôn thường chiếu. Sáng trăng phá đêm tối, dịu sức nóng, đem mát mẻ.…

Tiến Trình Của Tâm

Hãy học cách nhìn tiến trình của tâm. Khi bị khuấy động, tâm dấy khởi các ảo giác, các tư tưởng. Mặc cho chúng tan đi. Kiểm soát tâm là một việc làm thích thú, bảo đảm không bao giờ…

Lễ Khánh Tuế 2023

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ Ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão (31/08/2023) LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát! Kính bạch trên hai Thầy, kính…