Category Uncategorized

Mục mới

Pháp Ngữ – Bài viết – Bài 93: Trăng Lăng Nghiêm. Pháp Ngữ – Bài viết – Bài 92: Tiến Trình Của Tâm. Lễ Khánh Tuế 2023. Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu giảng giải (MP4) – Phần 24 – Kiến…

Lời giảng về Hậu sự

Nhân dịp Lễ Đại Tường của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, chúng tôi xin đăng lời giảng về Hậu sự của Cố Sư trưởng trích trong băng giảng về Bồ Tát Giới. Kính giới thiệu. Quý vị nghe ở…

Thông báo 28/05/15

Chùa Dược Sư trân trọng thông báo đến quý độc giả trang nhà chuaduocsu.org một tin buồn: Đạo hữu LƯU SY CƯỜNG pháp danh MINH ĐĂNG Sanh năm 1956, vừa từ trần tại Thụy Sỹ vào lúc 2h30’ sáng, ngày…