Category Viện chủ

Chương trình Lễ Húy Kỵ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY KỴ Cố Sư Trưởng HẢI TRIỀU ÂM Từ ngày 16.06 đến 25.06 năm Bính Thân Nhằm ngày 19.07.2016 đến 28.07.2016 Ngày 16.06: KHAI ĐÀN TRÀNG. –  07h30’:                        Khai Kinh Di Đà – Niệm Phật. –  09h00’:  …

Thông báo Lễ Húy Kỵ

THÔNG BÁO Mưa hè khói nước đượm thiền môn Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn. Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm Nhớ người, nhớ dáng Chúng trung tôn. Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm đã vãng sanh vào…