Chương trình Lễ Đại Tường

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA DƯỢC SƯ
—- ◊ —-

                                                        Phú An, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Ton Su Hai Trieu Am

Phổ Thỉnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính Bạch Chư Tôn Hòa-thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng.
Kính thưa quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, quý Sư Cô và huynh đệ trong Tông môn Pháp phái.
Kính thưa quý quan khách chính quyền trong Tỉnh, Huyện, Thôn, Xã.
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.

Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm viên tịch lúc 11h 56’, ngày 24.06 năm Quý Tỵ (31.07.2013), trụ thế 94 tuổi, 60 hạ lạp.

Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm là bậc tài cao đức trọng, là bậc Trưởng Lão Ni trong hàng ngũ Phật giáo Việt Nam nói chung và là vị Đạo Sư của hàng ngàn đệ tử xuất gia và tại gia trong Tông môn Pháp phái chúng con nói riêng. Đạo hạnh Cố Sư Trưởng là tấm gương sáng ngời cho hàng hậu lai chúng con, Ngài đã góp phần lớn lao trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, hóa độ chúng sanh.

Cảm niệm ân đức vô vàn cao quý và giá trị thâm sâu qua từng lời dạy của Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm. Nay, Sơn môn Pháp phái chùa Dược Sư chúng con tổ chức Lễ Đại Tường Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm.

Buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc 07h 30’ ngày 24.05 năm Ất Mùi (09.07.2015), tại chùa Dược Sư, số 351, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa-thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, quý Ni Sư,  quý Sư Cô và huynh đệ trong Tông môn Pháp phái, cùng quý quan khách chính quyền, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Hoan hỷ dành chút thời gian quý báu, quang lâm về chùa Dược Sư để chứng minh và tham dự buổi lễ.

Sự hiện diện của quý Ngài, quý liệt vị, là động lực khích lệ lớn lao cho môn đồ pháp quyến chúng con hoàn thành tốt Phật sự trọng thể này.

Thành tâm bái thỉnh quý Ngài!

Trân trọng kính mời quý vị!

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát!

TM/MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
Trụ trì chùa Dược Sư.

 Tỳ-kheo-ni Vĩnh Lạc


Chương trình Lễ Đại Tường
Cố Sư Trưởng HẢI TRIỀU ÂM

Từ ngày 16.05 đến 25.05 năm Ất Mùi
Nhằm ngày 01.07.2015 đến 10.07.2015

Từ ngày 16.05 đến 23.05: ĐÀN TRÀNG NIỆM PHẬT.

3h45′:
5h:
6h55′:
7h30′:
9h:
10h30′:
14h30′:
17h:
18h30′:
19h30′:
20h30′:
21h15′:
Công phu khuya.
Thể dục.
Tiểu thực.
Niệm Phật.
Cúng cơm và cung tiến Giác Linh.
Ngọ trai.
Niệm Phật và kinh hành.
Mông sơn thí thực.
Khóa lễ Dược Sư.
Niệm Phật.
Nhiễu tháp.
Trì tĩnh.

Ngày 24.05: CHÍNH THỨC LỄ ĐẠI TƯỜNG.

3h45′:
5h:
6h55′:
7h30′:
.
8h30′:
9h:
10h30′:
14h30′:
17h:
18h30′:
19h30′:
20h30′:
21h – 3h45′ 25.05:
Công phu khuya.
Thể dục.
Tiểu thực.
Cung nghênh chư Tăng Ni và tiếp đón quý quan khách.
Đọc văn Tưởng Niệm.
Cúng cơm và cung tiến Giác Linh.
Trai phạn.
Niệm Phật và kinh hành.
Mông sơn thí thực.
Khóa lễ Dược Sư.
Niệm Phật.
Nhiễu tháp.
Luân phiên niệm Phật.

Ngày 25.05: TẠ ĐÀN.

3h45′:
5h:
6h55′:
7h30′:
.
.
.
.
.
.
10h30′:
14h30′:
Công phu khuya.
Thể dục.
Tiểu thực.
Lễ Đại Hồng Chung.
– Chuông trống niêm hương.
– Khai chuông.
– Lễ chuông.
– Lễ 48 nguyện.
– Hồi hướng.
– Thâu chuông.
Ngọ trai.
Đại Đàn Thí Thực.
– Chuông trống niêm hương.
– Lễ Phật – Tiểu sám hối.
– Trì chú Đại Bi.
– Tán dương chi.
– Chiêu hồn ca.
– Thỉnh 12 loại cô hồn.
– Mông sơn thí thực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *