Chương trình ngày 24.5

Chương Trình ngày 24.5. Ất Mùi
Lễ Đại Tường
Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM

  • 03h20’:  Thức chúng.
  • 03h50’:  Công phu khuya.
  • 05h15’:   Tiểu thực.
  • 06h30’:  Phóng sanh.
  • 07h30’:  Khóa lễ (tại chánh điện).

+ Niêm hương.
+ Lễ Phật.
+ Tiểu sám hối.

  • 08h00’:  Cúng cơm giác linh Tôn Sư (ở nhà Tổ).   
  • 09h00’:  Xuống Bảo tháp:

+ Ni chúng dâng lời tưởng niệm.
+ Đại diện Phật tử dâng lời tưởng niệm.
+ Lời cảm tạ.
+ Niệm Phật nhiễu tháp.
+ Hồi hướng, phục nguyện, tam quy.
+ Tán lễ giác linh Tôn Sư (3 lễ).

  • 10h30’:  Thọ trai.

 * Chiều từ 14h30’ đến 3h sáng hôm sau niệm Phật suốt đêm.

Leave a Reply