Cô Ba Bê

Cô Ba Bê lo đi bán sữa
Liễn trên khay đặt giữa đỉnh đầu.
Từ nhà đến chợ xa đâu
Vừa đi vừa tính phân minh từng đồng.
Chân hôm ấy lại đi đôi dép,
Váy sắn cao ton tót bước nhanh,
Nhẹ nhàng mà lại thêm xinh
Trong bụng nhẩm tính sẽ mua trứng gà.
Ta vui sướng liền đem cho ấp,
Có đàn gà chim chíp trước sân.
Bán đi mua một heo con,
Ta cho ăn cám béo tròn như trâu.
Đem ra chợ, bán đâu chẳng đắt
Lợn bán đi ta dắt bò về.
Thừa tiền mua một chú bê
Để cho nó nhảy bốn bề mà xem.
Tâm nghĩ thế, chân liền theo nhảy.
Sữa đổ nhào, quần áo bét be.
Nào bò, nào lợn, nào bê
Nào gà, nào trứng, a ha! Tan phèo!
Còn lo sợ trận đòn sắp tới
Trở về nhà biết nói làm sao ?
Hỡi người mơ mộng mây bèo!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *