Đàn tu TNX tháng 9

Chùa Dược Sư tổ chức Khai đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ tháng 9-2015

Từ mùng 1 đến mùng 11 tháng 9 năm Ất Mùi
(13-10-2015 → 23-10-2015)

 • 2h30’ chiều mùng 1 khai đàn.
 • Chuyên tu từ mùng 1 ž→ 10
 • Ngày 11: Sáng : Nhóm Tổng kết.
                 Chiều: Đại đàn thí thực.

THỜI KHÓA BIỂU

* Khuya:

 • 03h20’: Thức chúng.
  03h55’: Công phu khuya.
  04h55’: Thể dục.
  06h00’: Tiểu thực.
  07h00’: Kết trai.

* Sáng:

 • 07h45’: Nhóm kiểm điểm và nghe hướng dẫn pháp thiền.
  09h45’: Hồi hướng.
  10h15’: Xuống trai đường.
  10h20’: Thọ trai.
  11h55’: Kết trai.
  12h30’: Trì tĩnh.

* Chiều:

 • 01h45’: Thức chúng.
  02h25’: Lễ Phật.
  02h30’: Ngồi thiền.
  03h30’: Xả thiền.
  03h45’: Kinh hành.
  04h20’: Ngồi thiền.
  05h20’: Xả thiền.
  05h35’: Hồi hướng.
  05h40’: Lễ Tổ.

* Tối:

 • 06h30’: Khóa lễ Dược Sư.
  08h05’: Ngồi thiền.
  08h50’: Hồi hướng.
  08h55’: Thể dục.
  09h05’: Vệ sinh giăng mùng.
  09h30’: Trì tĩnh.

NỘI QUY ĐÀN TRÀNG

 • Tuyệt đối im lặng.
 • Không được tiếp khách.
 • Thực hành hành pháp TNX cả khi đi đứng nằm ngồi, không được tu theo pháp môn nào khác.
 • Đi, đứng, nằm, ngồi đều ghi niệm, không được phan duyên, ngó láo liên.
 • Không được đọc sách, chép bài.
 • Tuyệt đối tuân theo lời hướng dẫn của SC Ban Thủ.
 • Đi vệ sinh, không cần xin phép, chỉ cần đến SC Ban Thủ 1 xá.
 • Tắm và bất tịnh ghi tên lên bảng.
 • Không được trễ các thời khóa.
 • Giờ chúng lên xuống trai đường, phải đi theo hàng không được tách riêng.

Ai trái phm ni quy:

 • Lần 1: Cảnh cáo trước chúng chuyên tu.
 • Lần 2: Ra chúng sám hối.
 • Lần 3: Loại ra khỏi đàn tràng, xuống hộ pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *