Đàn tu Tứ Niệm Xứ tháng 10

THÔNG BÁO

Chùa Dược Sư tổ chức Đàn tràng chuyên tu TNX
Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Canh Tý
(nhằm ngày 15-11 đến 25-11-2020)

Pháp môn Tứ Niệm Xứ là một pháp môn thiền căn bản của Tiểu thừa lẫn Đại thừa. Sư bà Hải Triều Âm dùng pháp thiền, an định tinh thần, soi chiếu nội tâm để hỗ trợ cho chánh hạnh niệm Phật. Niệm Phật nếu không nhất tâm không thể có kết quả, cho nên chùa Dược Sư mở đàn tràng Tứ Niệm Xứ để thực tập thiền minh sát tuệ, dùng các pháp quán soi lại nội tâm.

Đàn tràng này cho phép các Phật tử tham dự, vậy vị nào muốn tham dự, xin gọi điện thoại về chùa Dược Sư đăng ký. Hạn chót đăng ký là ngày 12-11-2020. Quý vị phải có mặt tại chùa từ ngày 13 hoặc 14-11 để sắp xếp.

Lưu ý chỉ cho nữ Phật tử tham dự, vì đây là chùa Ni. Xin hoan hỷ.

Nam mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *