Bài 58: Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

ĐẠO PHẬT VỚI TUỔI TRẺ

Mặc dù đạo Phật thích hợp với tuổi trẻ nhưng vẫn cần thiết cho các cụ già. Những người khổ nạn, những kẻ đang uống đắng ăn cay, đặc biệt là những bi quan tuyệt vọng.
Đạo Phật như không khí. Tóc xanh hay đầu trắng, người bạc phước hay bậc vua quan, đều phải thở. Những ngày cuối cuộc đời cần vui vẻ đâu khác tuổi hoa niên. Khi đau khổ rất thèm khát những bàn tay từ bi xoa đến.
Hạng anh tuấn cầu giác ngộ, cầu trang nghiêm phước tuệ; hay kẻ yếu kém tinh thần; đều rất cần câu kinh thâm diệu, nhịp mõ trầm hùng, tiếng chuông cảnh tỉnh để cởi gỡ dần dần những trần lao phiền não.
Tóm lại, đức Phật nói pháp cho cả trời người, không riêng tư ai. Nhưng thích hợp nhất là tuổi trẻ; vì tuổi này đủ phương tiện thực hiện giáo lý cao siêu, đủ hăng hái quả cảm, vượt các chướng ngại; tự giác giác tha, mong tới ngày giác hành viên mãn.
Vậy các thanh niên hãy đứng lên đáp lời Phật Tổ! Chớ đợi đến ngày sức kiệt thân tàn mới đem tâm về con đường đạo đức.

(Sư trưởng Hải Triều Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *