Đầu Xuân

Dau xuan 2005_resize

ĐẦU XUÂN 2005

Bá Cáo

Tháng giêng đã sắp đi qua Thầy nhắc lại chị em nhớ rằng: Sở dĩ các chùa thỉnh đức Di Lặc giáng lâm ngày mồng một Tết là theo phong tục Á Đông cổ truyền: Người xông đất có ảnh hưởng đến sự làm ăn trong gia đình cả năm. Tu hành chính là sự nghiệp làm ăn của chúng ta.

Ta cần noi gương đức Di Lặc những gì?

Nét mặt tươi cười là tướng mạo một tinh thần Từ Bi Hỷ Xả.

Lăng Nghiêm dạy: Căn bản Bồ-đề hay căn bản sanh tử không ngoài sáu căn. Chúng ta suốt đời, trọn ngày, sáu căn điên đảo phan duyên sáu trần, khởi các vọng tưởng ngấm ngầm rối loạn vẩn đục tâm tánh. Ham mê mải miết cảnh thuận, giận ghét bực bội nghịch cảnh. Khiến dòng tâm niệm khơi nguồn tham sân si không cùng tận, thành biển khổ trầm luân. Thế gian gọi tham sân si là 3 hung thần (Tam bành). Sáu căn là Lục tặc. Lăng Nghiêm gọi sáu căn là mai mối cho giặc tham sân si cướp gia bảo (khiến ta quên hẳn chân tâm bản tánh).

Nay cần học đức Di Lặc, tay trái đặt cái túi ngã chấp, ngã ái, ngã mạn, ngã si xuống đất. Dùng trí tuệ chiếu soi sáu căn là vọng thân, sáu trần là vọng cảnh, sáu thức là vọng tâm. Điều hòa sáu căn, bắt phải hòa kính vô tranh, niệm niệm lìa trần tâm tâm xuất thế. Lục tặc từ từ chuyển thành sáu thần thông. Tam bành một khi đã chuyển thành Diệu Quan Sát Trí, pháp nhãn viên minh thì năm thức trược (kiến hoặc) liền thành Sở Tác Trí (năm đứa bé thông minh tháo vát tài khéo). Đức Di Lặc là Tổ khai sáng ra Tông Duy Thức, đang hộ giúp chúng ta chuyển tâm thức thành trí giác. Vậy xin Sư cô Tri chúng cho treo tấm hình này trong liêu. Cứ mỗi đầu tháng đem bài này nhắc các em một lần bổn phận hộ sáu căn, tịnh ba nghiệp. Hàng ngày sáu căn tiếp xúc sáu trần tập Tuệ giác. Mỗi tháng, mỗi người kiếm chút thời giờ xem cuốn Từ Bi Sám Pháp của đức Di Lặc một lần. Bài học buổi giao thừa theo dõi chúng ta quanh năm.

Như vậy mới thật sự chúng ta đã y giáo phụng hành ý liệt vị Tổ Sư.

Trân trọng

Hải Triều Âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *