Giỗ giáp năm PT Minh Đăng

Chung that chu MD_02

Mùng 10 tháng 4 năm Bính Thân
Chùa Dược Sư cúng giỗ giáp năm
PT Lưu Sy Cường pd Minh Đăng

Là một đệ tử tại gia của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, Phật tử Minh Đăng mặc dù ở đất nước Thụy Sỹ xa xôi lấy việc nghe kinh pháp của Cố Sư trưởng làm món ăn tinh thần hàng ngày. Cảm nhận được ý nghĩa cao sâu của giáo lý Phật qua lời giảng thâm thúy, chú đã phát tâm mở trang website chuaduocsu.org, đăng những bài giảng và kinh sách của Cố Sư trưởng để mong cho những Phật tử hữu duyên được thấm nhuần pháp vị. Chú đã giao phó việc duy trì Trang nhà cho gia đình sau khi mãn phần, nhờ đó mà Trang chuaduocsu.org đến nay vẫn được nối tiếp.

Phật tử Minh Đăng là một thành viên đệ tử trong Tông môn, lại là một ân nhân trợ giúp việc hoằng dương giáo pháp Tôn sư. Để tri ân công đức của chú, Chùa Dược Sư hôm nay lễ kỷ niệm ngày giỗ giáp năm, Ni chúng cúng cơm triệu thỉnh hương linh và tưởng niệm ân đức của Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng.

Gio chu Minh Dang_01 Gio chu Minh Dang_02 Gio chu Minh Dang_03 Gio chu Minh Dang_04 Gio chu Minh Dang_05 Gio chu Minh Dang_06 Gio chu Minh Dang_07 Gio chu Minh Dang_08 Gio chu Minh Dang_09 Gio chu Minh Dang_10

Gio chu Minh Dang_13 Gio chu Minh Dang_14 Gio chu Minh Dang_15 Gio chu Minh Dang_16 Gio chu Minh Dang_17 Gio chu Minh Dang_18 Gio chu Minh Dang_19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *