Gởi lớp Lăng Nghiêm

Thầy gởi đến lớp Lăng Nghiêm tại gia niềm thương tưởng!   

 

Một vòng núi xanh xanh,
Một vòng suối hồng hồng.
Núi xanh xanh thường trụ,
Nước chảy đi xa mãi mãi, đem đất phù sa đi bồi đắp cảnh đời dâu biển.

Căn bản trí trở về thường trụ diệu minh chân tâm. Hậu đắc trí mở ra muôn hạnh để thấm nhuần nuôi dưỡng vạn loài. Địa lý cần sơn thủy. Người tu cần song song hai trí.

Bâng khuâng, ngạc nhiên, không ngờ, bỗng nhiên lại an cư nhập thất học Lăng Nghiêm, ở một cảnh mà đã tưởng không bao giờ được trở lại. Vì sao phát nguyện học Hoa Nghiêm lại hóa ra học Lăng Nghiêm? Nên tin kinh Pháp Hoa nói thật, đức Bổn Sư vẫn như vầng mặt trời soi tỏ khắp trái đất. Ngài thấy từng con kiến, luôn luôn theo dõi xếp đặt cho nó gặp được ngọn cỏ cứu tinh, thoát khổ đắm chìm.

Lăng Nghiêm là căn bản trí. Hoa Nghiêm kiêm cả hai nhưng nghiêng về hậu đắc. Tôi sẽ học cả hai. An định như núi. Nhưng từ lòng núi mở nguồn trí tuệ đem nước mát và đất hồng đi nuôi dưỡng mãi mãi xa xa muôn loài vạn vật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *