Không lỗi lầm

Không lỗi lầm là bậc Thánh.
Biết sửa lỗi là bậc Hiền.
Biết nhận lỗi là bậc trí.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply