Lễ Húy Kỵ Sư Trưởng lần thứ 9 (2022)

LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 9 TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM

  Một nén tâm hương tưởng nhớ Thầy,
  Thầy về Cực Lạc cõi trời Tây,
  Vương vấn lòng con bao kỷ niệm,
  Những lời Thầy dạy vẫn còn đây.

* HÌNH ẢNH

* Video Lễ Húy Kỵ lần thứ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *