Lễ Tưởng Niệm 2019

Mùng 9 tháng giêng năm Kỷ Hợi
(nhằm ngày 05-02-2019)

Ni chúng chùa Dược Sư tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm.

Ơn giáo dưỡng sanh thành nên huệ mạng
Nghĩa Thầy trò muôn kiếp trả chưa xong.
Xuân về kính lễ ngưỡng mong,
Cúng dường Tam Bảo hướng trông về Thầy.


* Hình ảnh:

Leave a Reply