Lễ Vu Lan 2022

Ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần (12/8/2022)

ĐẠI LỄ VU LAN

Sư trưởng Hải Triều Âm dạy:

Lễ Vu Lan giúp cho con cháu trọn nghĩa vẹn tình với cha mẹ ông bà. Đời này báo hiếu về vật chất tinh thần, còn lo siêu độ vong linh kiếp sau thoát khỏi u đồ. Làm cho truyền thống giáo dục văn hóa Việt Nam thêm phong phú cao đẹp. 

Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước dạt dào biển khơi”.

Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần, hòa trong không khí hân hoan của những người con Phật đón mừng mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2566 trở về, chùa Dược Sư trân trọng tổ chức đại lễ Vu Lan nhằm dâng lên cúng dường các đấng sanh thành và báo đền ân nghĩa Tổ tiên.

* Chương trình bắt đầu lúc 8h sáng:

Đại chúng vân tập trên chánh điện
Niêm hương lễ Phật
Thầy Vĩnh Lạc giảng về Ý Nghĩa Vu Lan
Tụng Kinh Vu Lan
Kinh hành chúc nguyện vào phẩm vật, cầu nguyện cho thí chủ được sở cầu như ý
SC Viên Lạc tuyên sớ Vu Lan
Hai Thầy tặng quà quý Phật tử

* Đại đàn thí thực buổi chiều:

Tụng Mông Sơn Thí Thực

ĐÀN TRÀNG VIÊN MÃN

* Hình ảnh buổi lễ :

Leave a Reply

Your email address will not be published.