Bài 19: Lời khuyên cho những bà mẹ lúc mang thai

Ân cần khuyên những bà mẹ trong lúc mang thai nên cẩn thận từng tâm niệm.

Tinh thần của mẹ có quan hệ mật thiết đến tánh nết đứa trẻ rõ ràng. Như vậy tình mẹ con đâu có phải chỉ là vay mượn chút máu mủ để thành hình mà thai nhi bơ vơ không nơi trông cậy, chỉ có mẹ là đời sống, là tất cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *