Lưu dấu ấn

Moi buoc chan di (trangnha)_resize

Mỗi bước chân đi lưu mỗi dấu ấn. Ta có câu : Không sợ chậm bước mà rất sợ đứng tại chỗ mà không chịu cất bước. Bởi vì như thế thì làm sao có thể thành tựu sự nghiệp hiện tại và vị lai?

Có người đi qua để lại dấu ấn khiến kẻ đi sau chiêm ngưỡng tán thán ngợi khen. Có bước chân đi trước để lại hiểm nạn. Có dấu chân để lại phê bình đến nỗi ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Các bạn cố gắng lưu lại cho hậu thế những vết chân từ bi trí tuệ, chánh đại quang minh của thánh hiền .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *