Giới thiệu MP3 Sống Chết Bình An

Kính giới thiệu tới quý độc giả, MP3 Sống Chết Bình An vừa mới làm xong, mỗi tuần chùa sẽ đăng từng file lên Trang nhà, mục Pháp Thoại – Thuyết Giảng, Phần 1 – Giới Thiệu Tử Thư, mời quý vị đón nghe.

Đồng thời cô Phật tử Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) ấn tống 1000 cuốn Sống Chết Bình An nhân dịp Giỗ Húy Kỵ của Sư Bà Hải Triều Âm ngày 24/6 năm Mậu Tuất (5-8-2018). 

Nguyện đem công đức này hồi hướng quý Phật tử thân tâm an lạc, tinh tấn trên đường học đạo. Các cụ Tổ tiên siêu đăng Thánh cảnh.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *