Mừng Ngày Nhà Giáo VN

Ngày 20-11-2016

Chùa Dược Sư & chùa Bát Nhã lễ tác bạch tri ân Thầy và quý SC Giáo Thọ.

thay-giao

Bút tích Lời tưởng niệm tri ân các thầy cô giáo của CốTôn sư Hải Triều Âm để lại.

nha-giao-ds_09

Tưởng niệm tri ân Cố Tôn sư – bậc Đại sư của Tông môn  Ni viện Hải Triều Âm.

nha-giao-ds_29

nha-giao-ds_25

Đại chúng tác bạch tri ân quý SC Giáo Thọ.

nha-giao-ds_51

Lễ tạ các cô giáo lớp văn hóa.


Leave a Reply