Mừng Phật Đản

Tam Phat_18

Mùng 8 tháng 4 năm Bính Thân
Chùa Dược Sư & Dược Sư 2 tổ chức 
Lễ Kính mừng ngày Khánh Đản

Leave a Reply