Ngày 01-08-2000

Ngày 1-08-2000

Thân gởi ĐT!

Được sao quý vậy, chẳng nên đòi nhiều. Đại gia đình sum họp, tiểu gia đình bình an. Như vậy là phước đức lắm rồi. Nay con tuổi cũng đã lớn. Ngoái tưởng lại hồi còn bé, có phải cuộc đời thật đúng như giấc chiêm bao không? Còn từ nay về già, nửa đoạn mộng này sẽ đi qua nhanh hơn nữa. Sau giấc mộng 100 năm làm người, con sẽ về đâu? Vậy thì VN đâu có phải là quê hương? VN cũng như Canada, chẳng qua chỉ là quán trọ, ta tạm dừng chân trên con đường luân hồi sanh tử không cùng tận. Cố gắng niệm Phật, cùng nhau về cõi Phật, không còn đi đâu nữa mới gọi là về tới quê nhà. Vậy con khỏi than phiền, không đủ duyên đem các cháu về VN. Cứ ở Canada, tĩnh tâm niệm Phật là hơn. Các cháu còn nhỏ, chưa biết gì. Dù cho thọ tam quy sớm cũng chỉ là kết duyên thôi. Đến lớn cũng phải thọ lại. Vậy mẹ cháu hãy đọc kỹ, tìm hiểu thật thấu đáo ý nghĩa Tam Quy để dạy dần dần cho đến khoảng 10 tuổi, các cháu nắm được lòng tin Tam-bảo.

Lòng tin từ cha mẹ truyền trao hẳn thấm xương thấu tủy, khiến các cháu biết sợ ác quý thiện từ đáy lòng. Có ngôi Tam-bảo để trọn đời nương tựa. Gia tài vi diệu này, các cháu sẽ được hưởng kiếp này sang kiếp khác. Cha mẹ hâm mộ Thánh Hiền, khiến các con vừa mở mắt đã được hướng về Thánh thiện.

Đây là nghi thức thọ Tam Quy. Nếu thỉnh được một vị làm Thầy thì hay. Nếu không thể có Thầy thì đối Tam-bảo tự bạch, trong tâm coi tất cả liệt vị Tăng Ni là Thầy:

Dâng hương hoa, lễ Phật. Sám hối như thông thường các khóa lễ. Quỳ trước Tam-bảo bạch:

Đệ tử con pháp danh là…… xin trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần).
Đệ tử con pháp danh là…… trọn đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. (3 lần)

Quy y Phật rồi, không đọa địa ngục. (3 lần)
Quy y Pháp rồi, không đọa ngã quỷ. (3 lần)
Quy y Tăng rồi, không đọa bàng sanh. (3 lần)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Công Đức Lâm Bồ-tát ma-ha-tát.

– Quy y Phật rồi, dù vì thân mạng, không quy y thiên thần quỷ vật. Vì các ngài không phải là thánh xuất thế gian, không thể đưa ta ra khỏi vòng luân hồi sanh tử.
– Quy y Pháp rồi, dù vì thân mạng, không theo kinh điển ngoại đạo.
– Quy y Tăng rồi, dù vì thân mạng, không theo đồ chúng ngoại đạo.

Tam Quy là lớp mẫu giáo trong nhà Phật. Mới học hai câu: tránh ác, làm lành. Chưa minh định ác nào phải tránh như lớp Ngũ giới, lành nào phải làm như lớp Thập thiện.

Cô giáo là Công Đức Lâm Bồ-tát. Lâm: rừng. Công Đức Lâm: rừng công đức. Sáng dậy tập cho các cháu nhớ rằng: Cứ thấy cái gì xấu là không nói không làm, thấy cái gì hay thì tập nói tập làm. Thí dụ: không đẩy cho em bé ngã, không chọc cho em bé khóc, thấy em khóc không lêu lêu chế giễu mà lo dỗ dành cho em nín, thấy em ngã vội vàng đỡ em dậy…… Tối đi ngủ, tập ôn lại xem hôm nay có tránh xấu làm tốt không? Cứ như thế, vun trồng mỗi ngày một chút, các cháu sẽ được như cô giáo, có cả rừng công đức. Sớm tối niệm danh hiệu ngài ba lần.

ĐT nên nhớ: Có tam thừa Thánh chúng: Bồ-tát, Duyên-giác, Thanh-văn. Thọ giới Tỳ-kheo-ni ở chùa là thấp nhất. VN mình cũng có câu: Thứ nhất thì tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Ngày nay con đang đủ duyên để tu hạng nhất đấy. Đừng bỏ mồi bắt bóng. Ở ngay hiện tại mà tu công lập đức. Chớ mất thời giờ nuối tiếc những cái đã qua. Cứ quay về thân tâm hiện tại, lo tu sửa vun bồi đức hạnh, noi gương Bồ-tát Thánh Hiền. Nguyện cầu một đời này sự nghiệp Hoa Nghiêm của ĐT muôn phần rực rỡ. Một cây hồng sẽ nở bao nhiêu bông. Một con người sẽ gieo rắc bao nhiêu tươi tốt thơm tho mát mẻ quanh mình.

Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *