Ngày 2-7 Đinh Mão (1987)

Ngày 2-7 Đinh Mão (1987)

 Thân gửi toàn ban chức sự Liên Hoa và Viên Thông!

Năm nay tổ chức đi lễ các Giới sư, chúng ta được thêm 20 vị, danh sách xin hỏi hai giới tử. Xin nhắc ở Phú An có Ni sư Lý, Ni sư Thể, Minh Bé, Bà Thục còn Sư phụ thì ở Sài Gòn, không biết ở đâu mà tìm. Ngay ở Liên Hoa các em cũng có ba giới sư là Sư cô Viên Lương, Hải Triều Hạnh và Huệ Nghiêm, các giới tử cũng phải đảnh lễ khánh tuế và dâng quà như các vị khác để cho quen tập lễ nghi cửa Thiền, chẳng nên lơ là cái thói bụt chùa nhà không thiêng, Thầy nhắc các giới tử phải để ý việc này. Thầy nhớ trong Huyền Ty, có cho Thức Xoa sẽ thọ giới trong hạ hay cuối hạ được bổ đủ số. Vậy nếu cả hai ban chức sự đồng ý, tất cả Tỳ-kheo-ni hoan hỷ, xét hai cô tân Tỳ-kheo-ni trong ba tháng hạ vừa qua thật đã có công tòng chúng không khác các Tỳ-kheo-ni, thì xin cho hai cô được tính ngay năm nay làm hạ đầu để mừng đàn Thức Xoa đầu tiên của Viên Thông.

Chờ đợi đủ duyên các em Sadini thọ Thức Xoa, ta sẽ lập đàn II. Các vị Thức Xoa rớt thì tùy đủ duyên ở đâu, thọ giới Tỳ-kheo-ni ở đó, Thầy không ngăn cản nhưng không thưởng tuổi hạ. Xin tủ sách Liên Hoa thưởng cho 2 em 2 bộ, mỗi bộ gồm:
– 1 Tứ Phần Luật Ni.
– 1 Như Thích.
– 1 Yết Ma Chỉ Nam.
ĐN: Khuyên con nên tập sống giản dị, quán bất tịnh, quán bát nhã để giác tỉnh lý vô ngã, bớt những hão huyền bất nhiêu ích sự. Quán vô thường để biết tiếc ngày giờ thanh niên. Quán thống khổ của sanh già bệnh chết để lo lập chí xuất thế.

– ∞ –

Thân gửi toàn chúng Liên Hoa, Viên Thông!

Vừa rồi theo ý Thầy thì đỉnh lễ Giới sư là đem tấm lòng cung kính biết ơn là đủ, còn lễ phẩm thì tùy duyên tùy phước. Chứ bày vẽ theo thế gian, phải đẹp mắt, coi được, thì chắc trụ xứ, dù thiện tâm đến kiệt lực, cũng chẳng thể cung ứng cho các con mãi mãi lâu dài hàng năm.

Lại thấy các em Viên Thông đem bánh lên đây lễ Giới sư. Bánh chùa các em tự làm lấy thì vì đường xa, nhà chùa không ăn chiều. Đến khi Thầy chứng minh thì bánh đã thiu, vì bọc nilon để ngày đêm. Thầy dùng ngay còn vậy, huống chi ngày hôm sau mới đi lễ các nơi. Bánh mua hàng thì gói thấy đẹp mắt nhưng giở ra là bánh làm bằng cơm nguội. (Ngày xưa Thầy thấy những hiệu Tàu cơm bán ế để khô, xay ra thành bột làm loại bánh này, nhưng ngày nay gạo đắt chắc họ làm bằng bột khoai mì, loại bột hạng ba.)

Nhà chùa là nơi cung kính. Giới Sư hầu hết đều là trụ trì, bánh dâng các Ngài đều là những thứ chọn lọc. Nay đem bánh xấu kính dâng thì theo ý Thầy không nên. Mà thứ tốt lại đắt tiền mình mua không nổi.

Liên Hoa mua bánh oản, tương đối đẹp và sang trọng. Nhưng nếu không ăn ngay sẽ hư hỏng. Vì ngày tháng bảy, khách mua nhiều, nhà hàng làm vội, bánh chẳng thể để lâu.

Tổng xét lại: Ngày rằm tháng bảy, ai ai cũng đua nhau mua bánh, trái cây, các món ăn đem lên chùa. Đến nỗi Linh Quang ở tận góc rừng mà còn đầy tràn, Thầy cứ mỗi vị đến thăm lại năn nỉ họ đem đi hộ cho một mớ. Vậy chúng ta còn lo cam quýt, bánh quà lên quý Ngài làm gì nữa, trong khi chúng ta thật nghèo tiền bạc.

Thầy có tuyên bố trụ xứ từ nay không nổi nữa. Các giới tử tự lo đi lễ các Giới sư, ai lo phận nấy. Nhưng mỗi người những mấy chục Giới sư, lẻ tẻ đi lễ riêng vừa cực nhọc vừa tốn kém.

Nay Thầy đề nghị: Từ nay việc khánh tuế Giới sư, chúng ta nên mỗi năm lo trước. Năm nay in kinh Bát Đại Nhân Giác. Tùy theo giá tiền, cúng dàng mỗi Ngài hoặc 50 cuốn, hay 100 cuốn hoặc ít hơn.

Các em tùy ý, muốn cúng các Giới sư bao nhiêu, cứ góp tiền gửi về Liên Hoa, Sư cô VL lên Từ Nghiêm gặp Sư cô Như Hải về việc in kinh. Vừa rồi tôi có gửi bà CT 50.000$ cho gạo Viên Thông. 25.000$ nhờ bà gửi Sư Ông Côn xây tháp Hòa-thượng và chiếc nhẫn nửa chỉ của cô Nha sĩ Minh Châu cúng, nay xin để làm việc này.

Vì các Giới sư công đức hơn cha mẹ. Lễ khánh tuế các Ngài chúng ta được cúng dàng:
1- Ân điền, vì các Ngài ban cho chúng ta giới thân tuệ mạng.
2- Kính điền, vì các Ngài đứng hàng đại đức trên hết trong loài người.
3- Bi điền, vì rằm tháng bảy, các Ngài chủ lễ Vu Lan cầu nguyện giải thoát cho mười phương chúng sanh.

Chỉ vì nghèo nên đem tâm tính toán, chứ thật vàng nào mà xứng đáng ân nghĩa quý Ngài cho mình.

Mỗi năm nên thay đổi chỗ đi cho mỗi phái đoàn, để các Giới sư không thành chỗ quen biết riêng của một nhóm mà là thiện tri thức của cả toàn chúng. (Chỉ cặn kẽ đường lối vào trong một cuốn sổ.)

Chị em để ý giới thiệu về Liên Hoa những loại kinh nho nhỏ để mỗi năm chúng ta in cúng dàng.

Chúng ta chỉ cúng kinh thôi, không phải kèm theo phong bì hay lễ phẩm chi khác, cứ giản dị để được đều đều. Chúng ta cũng sẽ dự bị số tiền xe, mỗi năm cần bao nhiêu, để toàn chúng bình đẳng chung góp về Liên Hoa, mỗi người đều có bổn phận. Xin Sư cô VL cho chị em biết mỗi người cần góp bao nhiêu, nộp vào cuối hạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *