Ngày 4-5 Canh Ngọ (1990)

Ngày 4-5 Canh Ngọ (1990)

Thân tâm an ổn là may mắn nhất. Còn âm dương quấy phá thì con cố gắng đem Tứ Niệm Xứ giảng cho các em giác tỉnh để chuyển phiền não thành Bồ-đề.

BG thì chỉ ở được ba tháng hạ là cùng lắm. Nhưng sau hạ sẽ đi chỗ khác, sẽ may mắn lớn. Tuy vậy Thầy sẽ cố gắng tìm chỗ cho các con an. Nên cho các em ăn uống đầy đủ. Cần hỏi bài con cứ sang Linh Quang.

Chướng nạn có giặc cứng và giặc mềm. Ai cũng biết là giặc mềm mới thật là đáng sợ.

Những ngày ở Đà Lạt, Thầy có xem cuốn sách của Thầy CT, có ghi lại được một mẩu để về suy ngẫm. Biếu các con bài này để kỷ niệm những ngày long đong. Con chịu khó lưu tâm.

Hợp tác để sản xuất gạo lúa cũng như hợp tác để xây dựng nền luân lý đạo đức cho toàn quốc. Lao động chân tay sẽ có lúa gạo. Lao động đầu óc sẽ có trí tuệ. Lao động lương tâm, tu dưỡng tâm địa sẽ có đạo đức. Văn minh nhân loại cần cả 3 thứ này. Nên lao động là vinh quang. Lười biếng nên lêu lêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *