Ngày Nhà Giáo 20-11-2017

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
20-11-2017

Cây có cội, nước có nguồn
Làm người phải nhớ ghi luôn điều này
Ân cha, nghĩa mẹ, công Thầy
Tri ân báo đáp, lời này chớ quên!

  • Ban Giáo Thọ chùa Dược Sư: NS Vĩnh Lạc dạy lớp Lăng Nghiêm, NS Bảo Giác dạy lớp Luật Trùng Trị và SC Viên Lạc dạy Tứ Niệm Xứ & Oai nghi.

  • Toàn thể đại chúng tri ân Ban Giáo Thọ bằng một buổi lễ đơn giản, trang nghiêm, vui vẻ.

SC Tuệ Châu đại diện tác bạch và SC Hạnh Từ dâng trầm

  • Sau khi dâng quà, chùa Dược Sư và Dược Sư 2 có tiết mục ngắn góp vui cho đại chúng.

Cô Kim Bảo, Tâm Giác & Phước Quang chùa Dược Sư đọc vè góp vui.

Cô Bảo Châu, Hạnh Đạo, Thường Quang & Tánh Quang chùa Dược Sư 2 với tiểu phẩm ngắn.


Leave a Reply