Ngày Trăng Non

trang non2

Ngày trăng non, cuối Thu 1987

Bé TĐ !

Thầy gởi Sư cô CN bộ kinh Hoa Nghiêm cho con. Những mong con vào được ý chỉ Hoa Nghiêm. Nhưng đường xa muôn dặm có tới được đích hay không, quan hệ là bước đầu được đúng. Nếu đặt chân sai đường thì càng bước càng sai. Vậy con hãy cẩn thận sống đúng chương trình tu học hiện tại : Giới luật, Tứ Niệm Xứ, năm pháp Cahyna là những viên gạch kim cương để xây nền móng Bồ-đề. Kinh Lăng Nghiêm là mái thất bảo để dựng nóc thành tòa lâu đài. Đầy đủ trên dưới vững vàng như thế rồi. Con gắng học Hoa Nghiêm để có tường hoa cửa ngọc, hoàn thành một trụ xứ vui vẻ. Chẳng những bảo vệ cho con và tất cả bốn ân ba cõi chúng sanh thoát những bão bùng mưa gió, ngoại xâm nguy hiểm mà còn có bao nhiêu nước pháp cam lồ, trái cây trí tuệ, nuôi dưỡng tinh thần tất cả những kẻ có duyên.

Vả lại có thể nào chúng ta cầu thành Phật mà bản đồ vẽ rõ từ phát tâm đến kết quả chúng ta cứ đành mờ mịt.

Cái quay búng sẵn trên trời
Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.

Đúng là tình cảnh tu sĩ bọn mình ngày nay. Vậy nếu có được chút thời giờ nào nghỉ, thì con chịu khó đem Hoa Nghiêm ra đọc. Thầy chép mấy lời của ngài Phục Am để con có kim chỉ nam.

Chúc con Bồ-đề tâm tươi tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *