Nhân quả

Làm lành được quả báo lành
Làm ác chịu quả báo xấu
Nhân nào quả nấy
Nghiệp báo theo ta như bóng theo hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *