Pháp Ngữ – Bài 2

Phật pháp không bỗng nhiên có, không phải do các Pháp sư phát minh. Ta thật ngu ngốc nếu mỗi khi thuyết pháp, ta tự thấy mình là người sáng tạo bài pháp vừa nói. Phật pháp có ra là từ công phu giác tỉnh của chư Phật, chư Tổ. Các ngài đã đánh thức chúng ta, khiến nhận ra thống khổ của ách luân hồi từ lũy kiếp, cần phải lật đổ.

Cho nên mở đầu nền học vấn, dĩ nhiên chúng ta phải làm giàu trí óc mình bằng những kho tàng tri kiến của các bậc cổ đức, cần mở mang và hoàn thiện tâm hồn bằng những dấu vết bước đi của người xưa. Nhưng không nhắm mắt hấp thụ, không chất đầy đầu óc những văn chương mà luôn luôn vận trí phê phán, am hiểu thật tế, luyện rèn bắt chước.

Đạo giác tỉnh không cho phép nhắm mắt nghe bừa mà phải nghiền ngẫm sự thật, rút kết luận trên kết quả thực hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *