Quả báo câu cá

Ông kia hay đi câu cá, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm cần câu đi ra bờ sông, tự cảm thấy thích thú lắm. Nay miệng bị ung thư lở loét mới giật mình sực tỉnh. Ông nói rất khó khăn nhưng cũng ráng chịu đau, nói lời hối hận này với bác sĩ đang săn sóc vết thương cho ông : Nay mới cảm nhận được nổi khổ của những con cá. Bây giờ nuốt thức ăn, cuống họng đau như bị dao đâm. Những con cá tuy đau đớn mà vẫn vùng vẫy hết sức mình để mong thoát lưỡi câu mà đâu có được.

Mạng vật bé nhỏ chớ coi thường.
Thịt da xương máu như mình khác chi.
Chớ bắn chim trên cành kia
Chim non trong tổ đang mong mẹ về.

(Trích trong cuốn Trồng Sen của Sư trưởng Hải Triều Âm)

Leave a Reply