Rõ biết thân là một khối uế trược

Bồ-tát biết rõ thân là một khối uế trược sanh già bệnh chết nên chẳng mấy quan tâm đến những khổ vui. Khách quan trong những sanh diệt tạm bợ. Đã không luyến ái thuận cảnh thì cũng chẳng mấy quan tâm đến những bất mãn khó chịu trái tai gai mắt. Không bị những cảm thọ của 6 căn chi phối. Cũng không nô lệ những tâm tưởng yêu ghét giận mừng. Bồ-tát sống độc lập sáng suốt tự chủ, dễ dàng cởi gỡ những thằng thúc của vòng sanh tử. Bát Nhã là một nghệ thuật từ khước buông bỏ những vướng mắc, hữu hiệu, thực hiện nếp sống y ly căn bản giải thoát.

Nương cha mẹ, an ổn thay!
Tu đạo thánh, hạnh phúc thay!
Lìa xấu ác, hay lắm thay!
Chăm làm lành, thật là vui!

Bé gà con lông vàng tròn tròn như trái ổi lon ton đi theo mẹ. Trông kìa xinh xinh quá. Nghiêng nghiêng đầu nhìn ngó. Vỗ vỗ 2 cánh nhỏ, tập thể dục í mà… một, hai, ba, giậm, giậm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *