Bài 53: Sư trưởng huấn từ

Cạo tóc giật mình, tóc mọc nhanh
Tuổi xuân nên biết như gió hanh
Vượt sanh thoát tử, cầu làm Phật.
Với bóng quang âm mau đua ganh!

Tuổi 15, tuổi 20 đâu còn mãi. Thời gian ép ngặt đuổi xuân đi. Tuổi trẻ và sức khỏe bị ngày tháng cướp dần. Đã muốn thoát sanh tử không thể hẹn hôm nay chờ ngày mai. Ai đã có lý tưởng cầu làm Phật. Nên cất gót cùng ánh sáng mặt trời thi đua.

(Trích trong Hương Vị Giải Thoát)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *