Tâm Định

Phát triển tâm định, an tịnh và minh sát, hãy thật sự dùng nó. Gặp việc ưa thích hay bực mình, ta để nó ra đi chưa ? Bài này không phải để nghe suông, phải quyết liệt thực hành liên tục mới được. Đáng tiếc là rất ít người chịu thực tâp. TÔI KHẨN KHOẢN KHUYÊN HỌ NÊN CÓ SỰ TU ĐỂ LÝ HỌC ĐƯỢC SÁNG TỎ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *