Tết Mậu Thìn (1988)

Tet 2016

Linh Quang, 20-1 Mậu Thìn (1988)

Sáng nay đi qua hố rác, thấy mảnh giấy rách, Thầy nhặt định đem bỏ bếp. Tiện mắt nhìn qua, lượm được bài thơ, đầu năm gởi mừng tuổi mấy con thay vì thiệp mua ở tiệm:

Những tơ non, những chồi nõn xôn xao
Chùm rễ tỏa mãi sâu ngầm trong đất.
Nhờ chiều sâu của rễ, cây vươn lên chiều cao
Cũng như những người nuôi ước vọng.
Vươn lên trời một tháp lá ngời xanh
Hoa rực rỡ – chính diệu kỳ của sự sống.
Những mùa quả ngọt lành từ chiếc rễ mong manh
Đó là nơi giữ gìn và tái tạo.
Với thời gian nhựa đi từ gốc lên cành,
Lá rụng về cội để lại hồi xanh.
Cứ như vậy theo quy luật chuyển vần
Đông tàn liền có tín hiệu của mùa xuân.

* Nhớ trong đạo Phật, thi sĩ nhà Trần cũng viết:

Năm mới khai hoa vẫn hoa cũ
Trăng sáng đêm qua trăng đêm nay
Nếu hỏi thế nào là cứu cánh
Ma ha Bát Nhã sa bà ha.

* Kinh Pháp Hoa dạy về pháp tánh:

Thị pháp trụ pháp vị
Thế gian tướng thường trụ.

Trăng mọc, trăng lặn, trăng lại mọc.
Hoa nở, hoa tàn, hoa lại nở.
Xuân đi, xuân lại về.
Oanh vẫn hót, liễu vẫn xanh.

Trong Pháp Bảo Đàn, Tổ bảo ngài Huyền Giác: “Hà bất thể thủ vô sanh liễu vô tốc hồ?” (sao không nhận lấy chân tâm bản thể để hưởng vô sanh, rõ biết không có gì là mau chóng).

– Kinh Lăng Nghiêm dạy về Phật tánh:

1- Sống với căn bản sanh tử (tri kiến lập tri tức vô minh bản).
2- Sống với căn bản Bồ-đề (tri kiến vô kiến tư tức Niết-bàn).

Nhận được tánh thấy nghe vô trước vô phược giải thoát thì ngàn trăm trang sách đi qua mắt, đầu đâu có mỏi. Tiếng đục tiếng trong chỉ là khách trần, tánh thấy tánh nghe bất động.

– Vấn đề sống chết, tất cả ưu bi khổ não, không giải quyết bằng một việc làm mà bằng một cái thấy.

Thấy như chúng ta là sanh tử. Thấy như Phật Tổ là không sanh tử. Cái thấy này là tri kiến Phật.

* Vẫn từ mảnh giấy rách ấy Thầy cùng các con chia vui Tết với toàn dân đất Việt.

Để quên đi hết thảy mọi nhọc nhằn
Để cảm nhận nỗi xôn xao năm mới
Để xích lại gần nhau trong đầm ấm
Ăn bánh chưng xanh vui với đào hồng.

– Thì ra đây là mảnh báo Xuân Bính Dần đã 3 năm 4 năm trôi qua. Tết về, tết đi, tết trở lại và mãi mãi…

Hỏi tới đâu sẽ cứu cánh
Ma ha Bát Nhã sa bà ha!!!

Hoa Nghiêm dạy những gì? – Giới luật, Bát nhã, Duy thức, Lục độ, 4 vô lượng tâm, v.v… tất cả những gì chúng ta đã học. Nhưng đây đòi hỏi thực hành. Hoa Nghiêm trình bày không tiếc lời mà cũng chưa đủ lời, quả lành rực rỡ của hành pháp. Chúng ta đã có học nay hành nữa là được nửa bộ Hoa Nghiêm.

Lời kinh còn dài, Thầy chỉ chép chút ít để chị em quay về. Nhiều kiếp chúng ta đã ơn Tam-bảo và cả ngàn duyên lành, nhờ sự hộ trợ của cả thánh phàm chung đúc, nay chúng ta được thân xuất gia, sống trong chánh pháp. Quý báu biết ngần nào. Vậy cố gắng và cố gắng. Lấy giới luật làm Thầy, lấy Tứ Niệm Xứ làm chùa, chúng ta sẽ tiếp nối xây dựng sự nghiệp Hoa Nghiêm cùng với đức Bổn Sư trang nghiêm pháp giới.

Học Hoa Nghiêm Thầy được lòng tin quyết định 10 giới Sadi và 24 oai nghi thật là châu ngọc.

Nhờ học Hoa Nghiêm Thầy mới được tận tình sung sướng đảnh lễ đại chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *