Thân gởi toàn chúng Viên Thông

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ngày 10-10-1987 Đinh Mão

Thân gởi toàn chúng Viên Thông!

Cô NM lên cho Thầy hay tin Nhà nước rất sốt sắng việc vào hộ khẩu cho dân. Trên này cũng thế, các ông công an đã đi kiểm tra và đầu 5 Tây này là đâu phải vào đấy. Cô NM nói: Ông công an đã tiết lộ “may lắm được 10 người”. Trước kia đi kinh tế mới còn được làm chùa chớ bây giờ thì mới hay cũ cũng một luật. Bây giờ chỉ hy vọng ở phước đức của mỗi cá nhân tự lo lối thoát của mình. Riêng Thầy đã bàn với chúng Phú An, chị em đồng ý là nên cho lớp Thức xoa thọ giới Tỳ-kheo-ni ngay để kịp thời học cho xong bộ Luật Tứ Phần. Dù nổi trôi theo dòng nước của thời đại, các em cũng biết phận sự của nữ tu sĩ để cố gắng tránh tà tồn chánh. Chớ nay cứ giữ phận con em, mù mịt vâng theo các vị lớn. Ngày mai bắt buộc đơn độc một chèo một lái thì các em làm sao. Dù rằng ngày mai bắt buộc phải ra đời, các em cũng đã được phước làm Tỳ-kheo-ni 5 ngày 3 tháng, một phút một giây cũng còn vô biên phước đức. Huống chi có khi nhờ oai thần Tam bảo, sức cầu nguyện đại chúng, các em được tiếp nối tu hành thì quý biết bao. Xuất gia theo Phật thì sống chết quyết một lòng, cứ thành tâm cầu đạo. Ta giúp ta rồi trời sẽ giúp thêm.

Riêng gởi Sadini Viên Thông!

Các con niệm Phật thật nhiều đi, niệm cho tất cả Tăng Ni Việt Nam an cư lạc nghiệp.

Niệm cho Thầy có tên ở cõi Phật, xin hộ khẩu ở cõi Phật cho Thầy. Còn Thầy đang nhờ cô T xem ở Đại Ninh có chỗ nào có thể di cư mấy con lên. Nếu có lên đây, chỉ đứng địa vị dân thường như một số chị em chung ở với nhau để tăng gia sản xuất. Theo như ý Thầy miễn là được chung sống với nhau, sách tấn nhau tu hành, còn bên ngoài họ không nhận mình là Sư cũng được.

Ngày đêm niệm Phật, cầu nguyện thật nhiều các con ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *