Thầy Hoà Thượng gửi các giới tử

Thầy Hoà Thượng gửi các giới tử, chút quà kỉ niệm để các con nhớ tới bà già lụm khụm ngày đêm sống nhờ Phật pháp và vì Phật pháp. Một mảnh giấy có ghi lời Phật Tổ cũng không dám bỏ đi. Góp nhặt ngày qua tháng lại.  Hôm nay gửi về tay các con. Mong  các con cũng tỉ mỉ đem 1 chữ, 1 câu này tìm  người chưa biết để giao phó. Bòn mót chút phước duyên tí teo này. Các con cầu nguyện cho Thầy được về cõi Phật cùng với pháp giới quần mê đồng thành Phật đạo.

Trân trọng Thầy tạ ơn các con.

                                                                  Ngày 1/8/01 (TânTỵ)
                                                        Đàn giới TX – SDN (3 giờ chiều).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *