Video mới 15/06/15

Xin giới thiệu clip Cố Sư trưởng Hải Triều Âm đọc thơ ngày 14/05/2012 trong phần video ở mục Viện chủ.

Click vào đây để xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *