THÔNG BÁO KHÓA TU

THÔNG BÁO

Chùa Dược Sư tổ chức Khóa Tu Tứ Niệm Xứ từ ngày mùng 2 đến ngày 11 tháng 10 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 08-11 đến 17-11-2018)

Kính thông báo đến quý Phật tử, nếu ai muốn đến tập sự hành thiền Tứ Niệm Xứ, xin gọi điện thoại tới chùa, số 016.35.067.617 để đăng ký. Thứ 3, ngày 6-11-2018 phải có mặt để sắp xếp và hướng dẫn chỗ ở. 

Chỉ nhận người nữ, không nhận nam tử, xin hoan hỷ.

Kính thông báo.

– ∞ –

LAI QUẢ THIỀN SƯ KHAI THỊ

Việc lúc sống, ai nấy mắt thấy nên tin. Việc sau khi chết, không thấy nên không tin. Diêm vương xỏ mũi lôi đi, bắt biến thành trâu, thành chó, đâu phải chỉ một lần. Biến đi biến lại, xương chất thành núi còn lo chưa thoát hình trâu. Tỳ-kheo chê một lão Tăng tụng kinh như chó sủa, nhờ sám hối mà thoát tội địa ngục nhưng phải làm chó 500 đời. Kinh sách ghi rõ, quả báo của một lời nói chơi còn thế.

Sách còn chép chuyện Kim Bích Phong bị quỷ sứ bắt, năn nỉ quỷ sứ cho nán lại bảy ngày. Ra sức tham cứu thiền định. Hết bảy ngày, quỷ đến tìm không thấy, chỉ nghe giữa hư không có tiếng ngâm kệ:

Diêm vương bắt ta Kim Bích Phong,
Như lấy xích, xích hư không,
Xích sắt xích được hư không rồi,
Mới bắt được ta Kim Bích Phong.

Vậy các ông thấy việc tu hành có cần thiết không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *