Từ đâu ta đến

Từ đâu ta đến, lại về đâu.
Cõi tạm loay hoay đã bạc đầu
Sáu nẻo luân hồi khôn xiết thảm
Trăm năm cuộc thế chẳng bền lâu.

Dạo chơi bể khổ lòng thêm nản
Trong cõi trần ai, rảo gót mau!
Chỉ có mong nhờ câu niệm Phật,
Tìm về nẻo Tịnh hết lo âu.

Cư sĩ Đặng Minh Chương pháp danh Viên Thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *