Từ đâu ta đến

Từ đâu ta đến, lại về đâu
Cõi tạm loay hoay đã bạc đầu
Sáu nẻo luân hồi khôn xiết thảm
Trăm năm cuộc thế chẳng bền lâu
Dạo chơi bể khổ lòng thêm nản
Trong cõi trần ai rảo gót mau
Chỉ có mong nhờ câu niệm Phật
Tìm về nẻo tịnh hết lo âu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *